මව්කිරි ගැලුම් 600ක් පරිත්‍යාග කළ “කිරි දේවතාවිය”

“එලිසබෙත් ඇන්ඩර්සන්-සියෙරා” දෙදරු මව ඔරිගන්හි බීවර්ටන් හි ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත්තේ මව්කිරි අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් සඳහා කිරි පරිත්‍යාග කිරීමට ගත් තීරණය නිසා ය. ඇන්ඩර්සන්-සියෙරා මිනිසුන්ට පවසන්නේ උත්සාහය “ජීවන මාර්ගයක්” බවයි. “මිනිසුන්ට උපකාර…

පෙබරවාරි 19, 2024

ස්ටීව් ජොබ්ස් හෙවත් ඇපල් බොස්

ස්ටීව් ජොබ්ස් 1955 වසරේ සැන්ප්‍රැන්සිස්කෝ නගයේ උපත ලැබුවේ අවිවාහක විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රේමවන්තයන්ට දාවයි. මේ දරුවාගේ පිතෘත්වය සිරියන් ජාතික අබ්දුල් ෆමාෆ් ජන්ඩාලිට හිමි වුන අතර මව වුනේ ජොයානා ස්චියෙබෙල්. අබ්දුල්ගේ පියා කෝටිපතියෙක්. ස්ටිච්…

ජනවාරි 25, 2023