සංචාරක පක්ෂීන්: අපව සොයා එන කුරුලු යාලුවෝ

නිරිත දිග මෝසම් සුළං වාරය අවසාන වෙත්ම දහස් ගණන් සංචාරක පක්ෂීන් ලොව නා නා ප්‍රදේශවල සිට ලංකාවට ඇදෙන්නට පටන් ගැනිණි. අගෝස්තු මස සිය ගමන ආරම්භ කරන මේ ආගන්තුක කුරුල්ලෝ හය…

ජූනි 6, 2023

මකුළුවා දැල් සඳහා සේද සාදා ගන්නේ කෙසේද?

අප බොහෝ විට බියට පත් වුවද, බොහෝ මකුළුවන් හානිකර නොවන අතර ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කර ඇති දැල්වල ශක්තිය සහ කල්පැවැත්ම සැලකිල්ලට ගත් විට ඉතා ආකර්ෂණීය වේ. මකුළුවා නිපදවන සේද බර අනුව…

දෙසැම්බර් 25, 2022